2020-06-01 13:45Pressmeddelande

Stockholm Live medverkar i skrivelse till näringsministern om krisen inom svensk nöjesnäring

Stockholm Live har tillsammans med ett antal aktörer inom svensk nöjesnäring undertecknat en skrivelse som skickats till näringsminister Ibrahim Baylan enligt nedan.

 

Den akuta krisen inom svensk nöjesnäring

Svensk nöjesnäring är mycket hårt drabbad av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Sedan 12 mars, när förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 personer infördes (vilket skärptes till 50 personer 29 mars), har i stort sett all evenemangs- och nöjesproduktion upphört, vilket kan jämföras med ett näringsförbud för hela sektorn, som inkluderar privatteatrar, konserter och turnéer, företagsevenemang, nöjesfält och stadsfestivaler.

 

Den stora majoriteten yrkesverksamma inom nöjesnäringen arbetar inom tekniska eller administrativa yrken, och de omfattas därför inte av det riktade stödet till kultursektorn, eftersom de inte räknas inom den snäva definitionen av ”kulturutövare”. Till stora delar innefattar sektorn samma leverantörer och yrkesgrupper som arbetar med större idrottsevenemang, vilket gör att alla möjligheter till att driva verksamhet har avstannat.

 

Situationen kompliceras ytterligare av att många yrkeskategorier domineras av företagare med enskild firma, som inte syns i varselstatistiken och står utanför generella stödåtgärder som korttidspermitteringar, och inte heller tillåts överleva den här krisen genom a-kassa utan att lägga ner sin verksamhet.

 

Arrangörerna och producenterna är få inom branschen. Deras marginaler är små och ledtiderna är ofta 6 – 18 månader för att starta en ny produktion, vilket gör det omöjligt att dra igång sektorn med kort varsel, eller att initiera nya projekt utan ett långsiktigt perspektiv. En stor del av biljettförsäljningen till landets teatrar och arenor är också beroende av att människor har möjlighet att resa inom Sverige.

 

Till skillnad från t.ex. restaurangnäringen, som fortfarande har möjlighet att vara öppen och har relativt korta ledtider till full verksamhet, har den svenska nöjesnäringen tvingats till ett närmast totalt stopp sedan mitten av mars. I dagsläget finns inga indikationer på om det kommer vara möjligt att återta verksamheten under 2020, eller ens under våren 2021. Det är av yttersta vikt att näringen får ett planeringsperspektiv för att arrangörer, teater- och arenaoperatörer, leverantörer och egenföretagare ska ges möjlighet att planera sin framtida verksamhet.

 

Det är extremt viktigt att villkoren för nöjesnäringen tas i beaktande i kommande stödåtgärder, samt i processen med att öppna upp Sverige på ett ansvarsfullt sätt, och att man inte låter stora delarna av de kreativa näringarna fortsätta falla mellan stolarna.

 

Därför är det avgörande att:

- Samtliga yrkesgrupper och företagsformer inom näringen inkluderas i framtida riktade stödåtgärder.

 - Regeringen tar fram offentlig statistik och underlag som visar hur många människor och företag i de kreativa näringarna som drabbas av den pågående krisen, och däri inkluderar samtliga yrkesgrupper som har sin försörjning inom sektorn.

 - Nöjesnäringens specifika förutsättningar tas i beaktande när samlingsförbudet justeras, och att sektorn ges ett tydligt planeringsperspektiv inför och under återstart.

 

Vi önskar ett möte där vi mer ingående kan diskutera en strategi för den svenska nöjesnäringens överlevnad och framtid.

 

Kontaktperson för undertecknarna är Petra Kauraisa, som nås på petra@kauraisa.com och 070-248 20 22.

 

Med vänlig hälsning,

 

Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst

Bransch- och arbetsgivarorganisation för professionell scenkonst.

 

Niklas Söderberg, Verksamhetsansvarig, Sponsrings & Eventsverige

Branschorganisation för intresse- och upplevelseindustrin

 

Pontus Thuresson, VD, LLB

Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk

 

Leif Henriksson, grundare, Blixten & Co

Representerar många av Sveriges mest framstående artister och producerar konserter, shower, musikaler, teater och dansföreställningar över hela Skandinavien

 

Marie Lindqvist, VD, Stockholm Live

Driver Nordens mest besökta arenor, inkl. Ericsson Globe, Tele2 Arena och Friends Arena

 

Carl Pernow, VD, Live Nation Sverige

Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang

 

Jan Granvik, Förbundsordförande, Musikerförbundet

Fackförbund för professionella musiker och artister

 

Simon Norrthon, Förbundsordförande, Teaterförbundet för film och scen

Fackförbund för scen- och filmbranschen


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.