2020-05-28 13:44Pressmeddelande

Stockholm Live förbereder återöppnande av arenor med framtagande av nya riktlinjer för evenemang

Efter nedstängning av världens evenemangsarenor startar nu Stockholm Live arbetet med att definiera och implementera nya riktlinjer för genomförande av stora arenaevenemang i Friends Arena, Tele2 Arena, Ericsson Globe, Hovet samt Annexet, till följd av Covid-19.

De nya riktlinjer som tas fram kommer att vara en del av det globala programmet för återöppnandet av evenemangsarenor, kallat ”VenueShield”, som tas fram av ASM Global, det världsledande företag inom drift och utveckling av evenemangsarenor och kongresscenter som Stockholm Live tillhör, tillsammans med experter inom miljöhygien, branschkunniga samt ansvariga myndigheter. Programmet kommer att innehålla nya riktlinjer för genomförande av evenemang på arenor, med fokus på områden som social distansering, luftrenlighet, arbetsmiljö, hantering av livsmedel, antal beröringspunkter samt övrigt som behövs för att genomföra trygga arenaevenemang i spåren av Covid-19.

Att öppna våra arenor igen efter helt nya förutsättningar kräver ett gediget samarbete både internationellt men även lokalt för att säkerställa att vi motsvarar de helt nya behov och förväntningar som idag finns i spåren av Covid-19. Vi ser nu fram emot att inleda diskussioner med bland annat Folkhälsomyndigheten på hur en tidsplan för en gradvis, trygg och säker öppning kan se ut och vi vet att vi kan bidra med stor kompetens tack vare vårt internationella arenanätverk och vårt breda samarbete med arrangörer inom sport, musik och andra stora publika evenemang, säger Marie Lindqvist, VD Stockholm Live.

Programmet som tas fram kommer att implementeras på samtliga ASM Globals 325 arenor runt om i världen och innehålla både internationellt framarbetad standard med möjlighet till lokal anpassning av riktlinjerna efter de rekommendationer som råder i varje enskilt land.

Med VenueShield-programmet är vårt fokus på att våra besökare, likväl som våra anställda och samarbetspartners ska känna att de är trygga och i en välkomnande miljö när de går på evenemang i våra arenor. Vår unika position inom evenemangsvärlden gör att vi har tillgång till den data och de resurser som behövs för att anpassa vår verksamhet till helt nya förväntningar och behov från våra besökare, säger Bob Newman, President & CEO för ASM Global.

De riktlinjer som Stockholm Live kommer att definiera och implementera i sina arenor i Stockholm, kommer att diskuteras med arrangörer, fastighetsägare samt hälsomyndigheter i Sverige för att därefter implementeras på samtliga av Stockholm Lives arenor; Friends Arena, Tele2 Arena, Ericsson Globe, Hovet samt Annexet innan återöppnande för publika evenemang.

 

För mer information

Daniel Stålbo, Marknadsdirektör Stockholm Live, tel: 08-600 91 05 (pressnummer)

 

Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.