2011-03-10 09:55Pressmeddelande

NYTT FORUM SKA LYFTA SVENSK EVENEMANGSINDUSTRI

Stockholm Globe Arenas, Sponsrings & Eventföreningen och Stockholm Event Network (ett nätverk inom Stockholm Visitors Board) går nu samman och arrangerar ett årligt forum för alla aktörer inom evenemang, sponsring, arenor och event. Det första forumet äger rum den 30-31 augusti 2011 i Annexet, Ericsson Globe i Stockholm.

– Med vårt nya BranschForum vill vi inspirera olika branscher att lära sig av varandra för att skapa nya format och samarbeten. Gärna i branschöverskridande allianser som kan ge oväntade och bättre upplevelser, säger Maria Guggenberger, vd för Sponsrings & Event ­ föreningen.

Genom samarbetet vill Sponsrings & Eventföreningen, Stockholm Event Network och Stockholm Globe Arenas skapa en plattform för evenemangs- och sponsrings­branschen. Detta internationella, årliga forum ska inspirera, utveckla och skapa nya affärsmöjligheter för de aktörer som jobbar professionellt med sponsring, större möten och evenemang.

– Vi har själva saknat den här typen av forum där branschen, näringslivet och politiker kan träffas för att nätverka och inspireras till utveckling av evenemangsindustrin. Därför är vi stolta att vara med som partner och initiativtagare till BranschForum och hoppas att det kommer att leda till många nya kontakter och samarbeten, säger Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas.

– Att vara partner i ett årligt forum där branschens aktörer kan mötas och samtidigt stärka Stockholm som evenemangsstad ligger helt i linje med Stockholms vision om att vara en evenemangsstad i världsklass, säger Peter Lindqvist, VD Stockholm Visitors Board.

Talarlistan består av både internationella och svenska talare. Det övergripande temat är oväntade allianser. Exempel på ämnen; CSR, HR och sponsring i spännande kombination, teknikutvecklingens betydelse för besökarupplevelsen, vad kan kulturen lära sig av idrotten och tvärtom, hur kan evenemang driva integration och samhällsutveckling, de mest framgångsrika och nytänkande sponsringsprojekten, Cybergames - vad är det och hur ser framtiden ut?

 

Kort fakta om BranschForum 2011 
Datum: 30-31 augusti, 2011 
Plats: Annexet, Ericsson Globe 
Läs mer på www.branschforum.com

 

För mer information, kontakta gärna: 
Marie Lindqvist , kommunikationschef, Stockholm Globe Arenas, 08-600 93 52, marie.lindqvist@globearenas.se 
Maria Guggenberger , vd, Sponsrings & Eventföreningen, 070-771 01 67, maria.guggenberger@sefs.se 
Mattias Rindberg, chef Evenemangsavdelningen, Stockholm Visitors Board, Stockholm Event Network, 08-508 28 590,mattias.rindberg@stockholm.se


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.