2012-03-03 10:20Pressmeddelande

KOMMENTAR MED ANLEDNING AV GÅRDAGENS INCIDENT UNDER AVICII-KONSERTEN

Vid 19-tiden i går gav en plattform vika under en konsert som arrangerades av SPG Live på Ericsson Globe. Enligt uppgifter i media ådrog sig ett 25-tal personer lindriga skador och en fick skador av det allvarligare slaget, kraftig hjärnskakning. 
– Säkerheten kommer i första hand på alla arrangemang. Därför ser vi allvarligt på olyckan och vi kommer gå till botten med orsaken. Våra tankar är hos de drabbade och deras anhöriga, säger Ninna Engberg vd på Stockholm Globe Arenas.

Arrangören SPG Live uppger att de begränsningar som finns kring maxantal på plattformen inte har överskridits. Polisen har påbörjat en teknisk utredning.

-           Vi vet att de begränsningar som finns kring maxantal på plattformen inte har överskridits, men vi kan inte spekulera i orsaken till olyckan. I nuläget kan vi bara beklaga det inträffade och vidta alla nödvändiga åtgärder, säger Kalle Pettersson, VD SPG Live. Vi har en god dialog med polisen och har framfört vår önskan om att få kontakt med de som drabbats.

Den plattform som gav vika rivs nu och en ny byggs upp från grunden. Beslut om kvällens konsert kommer tas först när säkerheten kring den nya plattformen kan granteras av en oberoende part. Besked kommer på www.globearenas.se innan konserten.

-           Vår gemensamma ambition är att kvällens konsert ska kunna genomföras. Om det är så att de som har köpt biljetter inför kvällens konsert inte vill komma, så förstår vi naturligtvis det. Därför finns möjligheten att göra återköp på respektive inköpsställe innan klockan 20 ikväll, säger Ninna Engberg, VD SPG Live.

Gårdagens kvällskonsert ställdes in på grund av olyckan. Nytt datum planeras i dialog mellan artist och arrangör och offentliggörs när ett beslut är fattat. Även biljetterna till den här konserten kan återköpas på respektive inköpsställe för de som inte vill eller kan delta.

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Ninna Engberg 
VD Stockholm Globe Arenas 
08-600 92 90

Kalle Pettersson 
VD SPG Live 
070-789 13 37


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.