2011-03-25 09:59Pressmeddelande

ERICSSON GLOBE SLÄCKS UNDER EARTH HOUR

Även i år deltar Stockholm Globe Arenas i den globala kampanjen Earth Hour för att visa vårt stöd för de viktiga klimat- och energifrågorna.

På lördag mellan 20.30 och 21.30 släcks fasadbelysningen på Ericsson Globe och all annan belysning i området som inte äventyrar säkerheten. Det är tredje året som Stockholms landmärke, Ericsson Globe blir svart. Detta kan beskådas från stora delar av staden.

Under året som har gått har Stockholm Globe Arenas intensifierat arbetet med miljöfrågorna. 2010 presenterade koncernen AEG, som första bolag i sin bransch, en global miljöplan för hur AEG som företag ska agera mer ansvarsfullt och bidra till en hållbar utveckling. AEG 1Earth är en omfattande miljöplan med definierade prioriteringar, mätbara mål och tydlig uppföljning. Här finns också beskrivning av de projekt som genomförs i syfte att minska energi- och vattenförbrukning samt minska avfall i arenorna.

I arenorna i Stockholm har det genomförts ett antal projekt under året. Bland annat har förrådslogistiken effektiviserats som har medfört en minskad dieselförbrukning med hela 40 procent. All vår sophantering återvinns, t.ex hushållssopor går som förbränning till Fortums fjärrvärme. Hovets solpaneler genererar ungefär 50 MWh om året, det kan jämföras med en normal förbrukning för 2 villor i Sverige och täcker energiförbrukningen för vår fasadbelysning på Ericsson Globe.

Läs mer om AEG 1Earth

För mer information, vänligen kontakta: 
Marie Lindqvist, kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, tel 08-600 93 52

Om Stockholm Globe Arenas 
Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Stockholmsarenan (premiär våren 2013), samt attraktionen SkyView, och har en kapacitet för 44 400 besökare. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion och Bruce Springsteen. Dessutom genomförs stora idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,5 miljoner besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i norra Europa. www.globearenas.se

Om AEG Facilities 
Stockholm Globe Arenas ägs av AEG Facilities. AEG är ett helägt dotterbolag till Anschutz Company, världsledande arrangör av sport och underhållningsevenemang. AEG Facilities, är i sin tur ett fristående bolag inom AEG, som äger, driver och utvecklar en rad anläggningar och arenor över hela världen. Däribland the O2 i London och LA  Live i Los Angeles. www.aegworldwide.com


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Ericsson Globe, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och attraktionen SkyView i Stockholm, samt Friends Arena i Solna. Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.