2022-05-17 11:40Pressmeddelande

Avicii Arena – 1 år. Ungas psykiska hälsa. Det är viktigt på riktigt.

Det är konstaterat att barn och unga mår allt sämre. Det är också konstaterat att vi i vuxenvärlden behöver agera, samarbeta och göra allt vi kan för att förändra detta. För ett år sedan skapade Tim Bergling Foundation, Stockholm Live, Trygg-Hansa och Bauhaus samarbetet Avicii Arena inom vilket parterna, gemensamt och var för sig, driver initiativ kring det som är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – barn och ungas psykiska hälsa.

Den 19 maj är det exakt ett år sedan Sveriges mest ikoniska arena bytte namn till Avicii Arena och samarbetet mellan Tim Bergling Foundation, Stockholm Live, Trygg-hansa och Bauhaus startade. Avicii Arena driver initiativ och aktiviteter för att stärka ungas psykiska hälsa och framtidstro. Under det första året har fokus legat på skolvärlden, idrottsvärlden och att övergripande öka kännedomen och kunskapen om psykisk ohälsa bland unga.

 

Avicii Arena har genomfört konserten ”Together for a better day”. Konserten, som nådde en miljonpublik, var en unik insats för sitt sätt att bryta stigman kring ungas psykiska hälsa. Trygg-Hansa har lanserat utbildningen “För alla unga” riktad till högstadieelever som ger dem kunskap och verktyg för att må så bra som möjligt under tonårstiden. Tusentals elever har tagit del av utbildningen som är framtagen i samarbete med ungdomar, lärare, experter och forskare och anpassad till skolans läroplan. Bauhaus startade nyligen en sportklubb, öppen för alla, där man också samarbetar med befintliga sportklubbar. Här lyfts vikten av att röra på sig för att må bra - utan krav på prestation.

Årsdagen
På årsdagen, den 19 maj, samlar Avicii Arena inflytelserika politiker och påverkare till “Ett viktigt samtal” i arenan. Målsättningen är att få psykisk hälsa på schemat i de svenska skolorna.

- Psykisk ohälsa bland unga är ett av våra största samhällsproblem. Vi behöver arbeta förebyggande så att unga får mer kunskap och verktyg för att kunna stärka sina möjligheter att må bra under tonårstiden och skapa goda förutsättningar för vuxenlivet. Därför vill vi att psykisk hälsa ska bli en obligatorisk del av skolornas undervisning, säger Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

På årsdagen släpps också podden “Laget och jaget” med temat hur föräldrar och idrottsföreningar ska förebygga och hantera psykisk ohälsa.

- Sportorganisationer och dess ledare måste ge unga förutsättningar att må bra genom att reducera pressen och fokusera på glädjen inom sporten, säger Johan Saxne, Marknadschef på Bauhaus Sverige och Norge.

Avicii Arena fortsätter, tillsammans och var för sig, sätta strålkastarljuset på ungas psykiska hälsa. Avicii Arena är ett långsiktigt samarbete med många fler initiativ framför sig, både på idéstadiet och planerade. Nu när pandemin är över kommer Stockholm Live också kunna använda Avicii Arena ytterligare som fysisk plats för initiativ som stärker ungdomars psykiska hälsa.

Vill du vara med och arbeta för ungas psykiska hälsa?
För att förändring ska komma till stånd krävs att näringsliv, intresseorganisationer, politiker, skolvärlden och idrottsvärlden samarbetar.

- Det är dags att för oss att visa för de unga att vuxenvärlden lyssnar och att vi samarbetar för att säkra deras förutsättningar för psykiskt välbefinnande och ett gott liv, säger Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation, i en debattartikel tidigare i år.


Media är en viktig kanal för att nå ut till unga, föräldrar, skolvärlden och politiker. Det behövs gemensamma krafter för att skapa och få till förändring för att förbättra den psykiska hälsan bland unga.

För mer information, kontakta:

Stockholm Live 

Daniel Stålbo, Kommunikationschef, press@stockholmlive.com

Mikael Ritsfalk, Projektledare Avicii Arena, mikael.ritsfalk@stockholmlive.com

 

Tim Bergling Foundation 
Charlotta Kamstedt, Verksamhetsansvarig, charlotta.kamstedt@timberglingfoundation.org

 

Trygg-Hansa 
Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert, alexandra.bjornsson@trygghansa.se 


Bauhaus 
Johan Saxne, Marknadsdirektör, jsa@bauhaus.se  

Isobar, Kommunikationsbyrå
Lisa Lind, PR, lisa.lind@isobar.com


Om Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Avicii Arena, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och Friends Arena i Solna, samt även Södra Teatern på Södermalm i Stockholm. Vi driver även attraktionen Skyview vid Avicii Arena. Varje år besöker över 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de evenemang och aktiviteter som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom arenadrift och evenemangsstrategi som driver över 325 arenor, stadium, kongresscenters samt teatrar världen över. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.